Lesendur

Lesendur setjast í stól blaða- og fréttamanna með því að senda spurningu.  Spyr.is birtir svörin og einnig vinsælt efni af veraldarvefnum.

Spurðu spurningar Spurðu spurningar
Sjá yfirlit yfir svör Logos, 24.Apr.2015 Til baka

Gjaldþrot: ,,Verðum við laus við Íslandsbanka eftir 2 ár?"

Gjaldþrot: ,,Verðum við laus við Íslandsbanka eftir 2 ár?"

Vorið 2013, fékk Spyr.is lögmannsþjónustuna Logos til að svara helstu spurningum lesenda varðandi gjaldþrot eða árangurslaust fjárnám. Á þeim tíma leit út fyrir að 2 ára fyrningafrestur gjaldþrota myndi aðeins gilda út árið 2014, en síðar breyttist það þegar Alþingi framlengdi þeim lögum. Þann 1.febrúar 2014, veitti Alþingi síðan Umboðsmanni skuldara heimild til að veita fólki fjárhagsstyrk fyrir þeim kostnaði sem tilfellur, ef einstaklingar óska eftir því sjálfir að verða gjaldþrota. Í áðurbirtum svari frá Umboðsmanni skuldara, segir að í flestum tilfellum, fái fólk synjun á þann fjárhagsstyrk vegna þess að það hefur ekki leitað annarra leiða fyrst. Svo á ekki við um tilfelli fyrirspyrjandans sem sendi inn neðangreinda fyrirspurn og veltir fyrir sér 2 ára fyrningafresti gjaldþrota.

 

 Lesandi spyr:

Við hjónin misstum húsið okkar 9.des 2014 og erum búin að vera berjast í 3 ár hjá Umboðsmanni skuldara og ekkert gengur. Íslandsbanki vildi ekki semja svo á endanum fór húsið okkar á uppboð og var selt, fór á 16,5mkr, það var boðið á móti Íbúðalánasjóði.

Við sitjum uppi með 17 miljónir. Íslandbanki 7,8m. Íbúðarlánasjóður 9,2m.

Spurt er: Ef við förum í gjaldþrot erum við þá laus eftir 2 ár? Verðum við laus við Íslandsbanka eftir 2 ár?

Hluti af svari lögmannsþjónustunnar Logos, frá vori 2013, svara þessari spurningu:

Gjaldþrot.

Þegar einstaklingur er úrskurðaður gjaldþrota verður til sjálfstæð lögpersóna, svokallað þrotabú, sem tekur við öllum fjárhagslegum réttindum og skyldum skuldarans. Þegar um einstakling er að ræða má hann þó halda þeim lausafjármunum sem nauðsynlegir eru honum og heimilisfólki hans til að halda látlaust heimili með þeim hætti sem almennt gerist. Skiptastjóri er skipaður af héraðsdómara og fer með forræði þrotabúsins á meðan á skiptameðferð stendur. Hann gefur út innköllun í Lögbirtingarblaði þar sem fram kemur áskorun til lánardrottna um að lýsa kröfum sínum á hendur viðkomandi skuldara.

Fyrningarfrestur í kjölfar gjaldþrots er samkvæmd gildandi lögum tvö ár og byrjar sá frestur að líða við lok skiptameðferðar. Á þeim tíma ber skuldari ábyrgð á þeim skuldum sem ekki fengust greiddar við skiptin og er skráður á vanskilaskrá. Kröfuhafi getur aðeins rofið fyrningarfrestinn með því að höfða mál á hendur skuldaranum og fá dóm um viðurkenningu á fyrningarslitum. Slík viðurkenning verður aðeins veitt ef kröfuhafi getur sýnt fram á að hann hafi sérstaka hagsmuni af því að slíta fyrningu og ef líkur má telja á því að fullnusta geti fengist fyrir kröfu hans á nýjum fyrningartíma.

Innskot Spyr.is:  Samkvæmt þeim upplýsingum sem Spyr.is fékk hefur kröfuhafi aldrei rofið fyrningafrest með því að höfða mál samkvæmt ofangreindu.

Hugsun löggjafans var sú að eingöngu skyldi heimila fyrningarslit í algjörum undantekningartilvikum. Möguleikar kröfuhafa til þess að rjúfa fyrningu eru því mun takmarkaðri þegar um gjaldþrot er að ræða heldur en árangurslaust fjárnám.   

 

Hvaða kröfur fara í þrot ef maður verður gjaldþrota og hvaða kröfur ekki?  Sérstaklega er spurt um meðlagsskuldir og skattaskuldir.

Við gjaldþrot falla að meginreglu öll fjárhagsleg réttindi og allar skyldur til þrotabúsins, en skuldari heldur hins vegar þeim launum sem hann vinnur sér inn eftir úrskurðardag. Þá má skuldari halda þeim lausafjármunum sem nauðsynlegir eru honum og heimilisfólki hans til að halda látlaust heimili með þeim hætti sem almennt gerist.

Breytingin á fyrningarfrestinum (tvö ár) á við um allar skuldir þrotamannsins, þ.m.t. meðlagsskuldir og skattaskuldir. Þær falla því niður að liðnum tveimur árum frá skiptalokum, líkt og aðrar skuldir, að því gefnu að kröfuhafi slíti ekki fyrningu, sbr. að framan.   

 

Geta allir farið í gjaldþrot sem óska eftir því og geta sýnt fram á að þeir skulda meira en þeir eiga?

Skuldari getur krafist þess að bú hans verði tekið til gjaldþrotaskipta ef hann getur ekki staðið í skilum við lánardrottna sína þegar kröfur þeirra falla í gjalddaga og ekki verður talið sennilegt að greiðsluörðugleikar hans muni líða hjá innan skamms tíma.

Með beiðni um gjaldþrotaskipti skal skuldari veita sundurliðaðar upplýsingar um eignir sínar og skuldir og leggja fram gögn sem sýna að hann geti ekki staðið í fullum skilum við lánardrottna sína. Héraðsdómari fer síðan yfir þessar upplýsingar og úrskurðar í framhaldinu um beiðnina.  

 

Hvað geta kröfuhafar eiginlega haldið kröfum í innheimtu í mörg ár?  Dæmi eru um 10 ára gamlar kröfur sem enn er verið að innheimta.  Er þetta óendanlegur tími?

Kröfur sem ekki fást greiddar við gjaldþrotaskipti fyrnast samkvæmt núgildandi fyrningarreglu á tveimur árum, sbr. að framan, og kröfuhafar hafa mjög takmarkaðar heimildir til að rjúfa þann fyrningarfrest. Þær kröfur sem falla undir þessa reglu ættu því almennt séð ekki að lifa lengur en í tvö ár frá skiptalokum.

Hin tveggja ára fyrningarregla tekur til allra krafna við gjaldþrotaskipti sem var ólokið þegar reglan tók gildi. Hafi skiptum á þrotabúi verið lokið fyrir gildistöku laganna skyldu þær kröfur, sem þar fengust ekki greiddar og ekki voru enn fyrndar, fyrnast á tveimur árum frá gildistöku laganna (desember 2010), nema skemmri tími stæði eftir af fyrningarfresti.

 

Frá hvaða tíma telst 24 mánaða skráningin á vanskilaskrá?  Ef viðkomandi hefur verið á vanskilaskrá í nokkurn tíma áður en gjaldþrot er úrskurðað, telst sá tími með?

Tveggja ára fyrningarfresturinn telst frá þeim degi sem skiptalokin eiga sér stað. Sá tími sem viðkomandi skuldari hefur verið á vanskilaskrá áður telst ekki með í hinum tveggja ára fresti.

Úttekt Spyr.is frá maí 2013 má sjá í heild sinni HÉR.


Nýjast


Meira:

Sjรก yfirlit yfir svรถr Arion banki, 31.Jan.2017

Ekkja vissi ekki um séreignarsparnaðinn

Lesandi velti fyrir sér hvaða lög gilda um að senda yfirlit yfir séreignarsparnað og sagðist viðkomandi vita dæmi þess að kona látins manns, hefði ekkert vitað um séreignarsparnað mannsins síns sáluga. Arion banki tók að sér að svara þessari fyrirspurn og benti á lög um lífeyrissjóði. Þar... Meira

Sjรก yfirlit yfir svรถr Landssamtök lífeyrissjóða, 18.Jan.2017

Um rétt barna til lífeyris eftir fráfall foreldris

Börn sjóðfélaga lífeyrissjóða eiga rétt á barnalífeyri til 18 ára aldurs og lengur hjá sumum sjóðum. Þetta kemur fram í svari frá Landsamtökum lífeyrissjóða við spurningu frá lesanda. Í svarinu segir jafnframt að hafi sjóðfélagi átt séreignarsparnað, fellur hann til erfingja og skiptist á... Meira


Sjรก yfirlit yfir svรถr Landssamband lífeyrissjóða, 16.Mar.2016

Hvenær má byrja að taka út lífeyri? (Athugið vel hvort sjóðir gefi upp réttar upplýsingar)

Lesandi hafði samband við lífeyrissjóð og spurði hvenær hægt væri að byrja að taka út lífeyrisgreiðslur. Hann fékk þau svör að það væri við 65 ára aldurinn. Viðkomandi skoðaði síðan samþykktirnar hjá tilteknum lífeyrissjóði og sá að þar stendur að sjóðsfélagar mega byrja lífeyristöku 62 ára... Meira

Sjรก yfirlit yfir svรถr Lífeyrisjóður verslunarmanna, 07.Sep.2015

Mega lífeyrissjóðir starfrækja banka eða sparisjóð?

Um starfsemi lífeyrissjóða er hægt að lesa í lögum. Lögin mæla fyrir um hve mikil réttindi sjóðunum ber að lágmarki að veita fyrir greidd iðgjöld og hvernig sjóðunum er heimilt að fjárfesta.  Hér veltir lesandi fyrir sér hvort að lífeyrissjóðir mega starfsrækja banka eða sparisjóð.... Meira


Sjรก yfirlit yfir svรถr Lífeyrisjóður verslunarmanna, 10.Jun.2015

Stjórnarmenn í lífeyrissjóðum í 6-16 ár, karlmenn lengur en konur

Í svörum lífeyrissjóðanna má sjá að þeir sem hafa setið hvað lengst í stjórnum sjóðanna, hafa setið í stjórn í 6-16 ár. Þannig hefur Þorbjörn Guðmundsson setið í stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins frá árinu 1999. Í stjórn LSR hefur  Gunnar Björnsson setið frá árinu 2000. Konráð Alfreðsson og... Meira

Sjรก yfirlit yfir svรถr Spyr.is, 18.May.2015

Hver er bakgrunnur stjórnarmanna lífeyrissjóða? ,,Google" virkar best

Það er alls ekki svo, að almenningur geti með einföldum hætti áttað sig á því hverjir sitja í stjórnum lífeyrissjóða og hverjir ekki. Upplýsingagjöf lífeyrissjóðanna er í öllum tilfellum til staðar, en deila má um það hversu mikið upplýsingagildi uppgefnar upplýsingar hafa. Þannig er það... Meira

Svör


Nýjast

Varnir í byggðum vegna bráðnun jökla

Lesandi veltir fyrir sér þær niðurstöður vísindarannsókna sem benda til þess að yfirborð sjávar muni hækka... Meira


Um 2300 bifreiðar ótryggðar

Samkvæmt skrám Samgöngustofu voru tæplega 2300 bifreiðar ótryggðar í lok janúar, en fyrr í þessum mánuði... Meira


Hvað kostar að fá að sýna kvikmynd eða sjónvarpsþátt?

Það er engin almenn verðskrá til fyrir sýningarétt á kvikmyndum eða sjónvarpsefni en almennt eru rétthafar þeir... Meira


Hvað kostar að fara í gjaldþrot?

Hin svokallaða ,,skiptatrygging” kostar kr.250.000 en hún er greidd til tryggingar áður en ráðist er í... Meira


Klippt af 1.917 bifreiðum árið 2016

Á höfuðborgarsvæðinu voru skráningarmerki klippt af 1.917 ökutækjum. Í flestum tilfellum er skýringin sú að... Meira


Þingmenn mega sinna öðrum störfum

Svo lengi sem launagreiðslur nema ekki hærri tölu en 50% fyrir það starf sem þingmaður vill sinna, til viðbótar... Meira


Hæsta fasteignatilboði ekki alltaf tekið

Það er ekki sjálfgefið að hæsta tilboði í fasteign sé alltaf tekið því tilboð eru oft gerð með fyrirvörum, til... Meira


Upphæð til viðmiðunar: Skattfrjálsar gjafir?

Spyr.is hefur nokkrum sinnum fengið fyrirspurnir um, hvaða viðmið er hægt að miða við varðandi verðmæti gjafa... Meira


Ekkja vissi ekki um séreignarsparnaðinn

Lesandi velti fyrir sér hvaða lög gilda um að senda yfirlit yfir séreignarsparnað og sagðist viðkomandi vita... Meira


67 ára en engin gleraugu?

Spyr.is fékk skemmtilega fyrirspurn frá 67 ára gömlum lesanda sem spurði hvers vegna hann þyrfti ekki að nota... Meira


Upplýsingar um skaðabætur til sjúklinga ekki til

Lesandi sendi fyrirspurn og spurði hvort ríkið eða LHS hefði þurft að greiða skaðabætur til sjúklinga eða... Meira


Getur makalífeyrir látins maka skert aðrar greiðslur?

Lesandi velti því fyrir sér hvort lífeyrir eftir látinn maka, gætu orðið til þess að örorkubætur viðkomandi... Meira


Um rétt barna til lífeyris eftir fráfall foreldris

Börn sjóðfélaga lífeyrissjóða eiga rétt á barnalífeyri til 18 ára aldurs og lengur hjá sumum sjóðum. Þetta... Meira


Fasteigna- og húseigendamál: Hvað þarftu vita?

Það er að mörgu að huga við fasteignakaup en eins hafa lesendur Spyr.is verið iðnir við að senda inn spurningar... Meira


Erfðamálin: Spurt og svarað

Margar fyrirspurnir hafa borist Spyr.is um erfðamál og má sjá helstu svargreinar með því að smella á síðu... Meira


Skerðing örorkubóta í kjölfar fráfalls maka

Allar tekjur hafa áhrif á útreikning greiðslna vegna örorkulífeyris segir í svari frá Tryggingastofnun við... Meira


Draumráðning: Snjóflóð

Konu dreymdi að hún heyrir miklar drunur fyrir utan húsið hjá sér. Sér hún þá hvarþað kemur snjóflóð niður... Meira


Draumráðning: Peningar

Dreymdandann dreymdi að hann væri að tína upp 100 kr. mynt úr frostkrapa og þurfti að sparka upp frostkrapa til... Meira


Skerðast örorkubætur við fenginn arf?

Lesandi velti því fyrir sér hvort örorkubætur myndu skerðast, ef einstaklingur fær fasteign í arf, sem síðan er... Meira


Draumráðning: Ræktin

Konu dreymdi að hún fór í ræktina með vinkonu sinni. Vinkonunni gekk mjög vel að æfa en dreymandinn átti í... Meira


Varnir í byggðum vegna bráðnun jökla

Lesandi veltir fyrir sér þær niðurstöður vísindarannsókna sem benda til þess að yfirborð sjávar muni hækka... Meira


Um 2300 bifreiðar ótryggðar

Samkvæmt skrám Samgöngustofu voru tæplega 2300 bifreiðar ótryggðar í lok janúar, en fyrr í þessum mánuði... Meira


Hvað kostar að fá að sýna kvikmynd eða sjónvarpsþátt?

Það er engin almenn verðskrá til fyrir sýningarétt á kvikmyndum eða sjónvarpsefni en almennt eru rétthafar þeir... Meira


Hvað kostar að fara í gjaldþrot?

Hin svokallaða ,,skiptatrygging” kostar kr.250.000 en hún er greidd til tryggingar áður en ráðist er í... Meira


Klippt af 1.917 bifreiðum árið 2016

Á höfuðborgarsvæðinu voru skráningarmerki klippt af 1.917 ökutækjum. Í flestum tilfellum er skýringin sú að... Meira


Þingmenn mega sinna öðrum störfum

Svo lengi sem launagreiðslur nema ekki hærri tölu en 50% fyrir það starf sem þingmaður vill sinna, til viðbótar... Meira


Hæsta fasteignatilboði ekki alltaf tekið

Það er ekki sjálfgefið að hæsta tilboði í fasteign sé alltaf tekið því tilboð eru oft gerð með fyrirvörum, til... Meira


Upphæð til viðmiðunar: Skattfrjálsar gjafir?

Spyr.is hefur nokkrum sinnum fengið fyrirspurnir um, hvaða viðmið er hægt að miða við varðandi verðmæti gjafa... Meira


Ekkja vissi ekki um séreignarsparnaðinn

Lesandi velti fyrir sér hvaða lög gilda um að senda yfirlit yfir séreignarsparnað og sagðist viðkomandi vita... Meira


67 ára en engin gleraugu?

Spyr.is fékk skemmtilega fyrirspurn frá 67 ára gömlum lesanda sem spurði hvers vegna hann þyrfti ekki að nota... Meira


Upplýsingar um skaðabætur til sjúklinga ekki til

Lesandi sendi fyrirspurn og spurði hvort ríkið eða LHS hefði þurft að greiða skaðabætur til sjúklinga eða... Meira


Getur makalífeyrir látins maka skert aðrar greiðslur?

Lesandi velti því fyrir sér hvort lífeyrir eftir látinn maka, gætu orðið til þess að örorkubætur viðkomandi... Meira