Lesendur

Lesendur setjast í stól blaða- og fréttamanna með því að senda spurningu.  Spyr.is birtir svörin og einnig vinsælt efni af veraldarvefnum.

Spurðu spurningar Spurðu spurningar
Sjá yfirlit yfir svör Málflutningastofa Reykjavíkur., 04.Jun.2014 Til baka

Nokkur svör varðandi uppboð á fasteignum

Nokkur svör varðandi uppboð á fasteignum

Spyr.is hefur fjallað ítarlega um uppboð á fasteignum einstaklinga og bendir meðal annars á upplýsingar sem hægt er að lesa sér til um í svargrein Málflutningsstofu Reykjavíkur: Svör við uppboðsspurningum. Hins vegar hefur Spyr.is einnig fengið fyrirspurnir þar sem kallað er eftir upplýsingum sem hvergi eru til. Má þar nefna fyrirspurnir um það hvert meðalfermetraverð seldra fasteigna á uppboðum er, eða meðalfermetraverð þessara fasteigna í endursölu. Fasteignir sem til dæmis bankar og aðrar fjármálastofnanir yfirtaka á nauðungaruppboðum, fara í sölumeðferð hjá fasteignasölum. Þar gildir sama verðlagning á þessum fasteignum og öðrum fasteignum, sem þýðir að einu upplýsingarnar um meðalverð þessara fasteigna, eru upplýsingar Fasteignaskráar um meðalverð fasteigna almennt.

Þá er rétt að benda á að þar sem uppboðseignir fara í almenna sölu, eru engar upplýsingar til um kaupendahóp þessara eigna. Það sama gildir reyndar um kaup á öllum fasteignum: Upplýsingar um kaupendur eru hvergi skráðar þannig að tölfræðileg yfirsýn liggi fyrir.

Varðandi uppboð á eignum almennt, þá er rétt að benda á svar Spyr.is í gær, þar sem Innanríkisráðuneytið segir von á tillögum fyrir eigendur yfirveðsettra fasteigna (oft kallað ,,lyklafrumvarpið"). Þessar tillögur hafa nú þegar verið kynntar á ríkisstjórnarfundi, en er ætlað að vinna áfram þegar frestur á uppoðum rennur út í haust. Almennt um uppboð segir hins vegar í svari Málflutningsstofu Reykjavíkur frá því í vetur:

  Hjördís Birna Hjartardóttir, lögfræðingur:

Almennt um nauðungarsölu:

Nauðungarsala felur í sér að eign er seld á opinberu uppboði eða með sölu á almennum markaði. Um er að ræða sölu á eign til greiðslu á skuldum sem á henni hvíla. Framkvæmd nauðungarsölu er á hendi sýslumanns og löglærðra fulltrúa hans. Þeir vinna í samræmi við lög um nauðungarsölu nr. 90/1991. 

Hugtakið gerðarbeiðandi er notað um þann aðila sem fer fram á nauðungarsöluna, og hugtakið gerðarþoli um þann sem á eignina sem krafist er nauðungarsölu á.

Nauðungarsala á fasteign fer í grófum dráttum fram í þremur þrepum, þ.e. fyrst á sér stað fyrirtaka málsins, því næst byrjun uppboðs og loks framhaldssala (lokasala).   

Fyrirtaka máls: Fyrsta fyrirtaka fer fram á skrifstofu sýslumanns og þar er beiðni um nauðunarsölu bókfærð og ákveðið hvenær byrjun uppboðs skuli fara fram. Aðilar geta komið að athugasemdum og mótmælum.

Byrjun uppboðs: Byrjun uppboðs fer fram á skrifstofu sýslumanns 4-6 vikum eftir fyrirtöku. Þá er ákveðið hvort fresta eigi málinu til fyrirtöku að nýju, eða hvort hefja eigi uppboð. Ef byrjun uppboðs fer fram er leitað eftir boðum í eignina og ákveðið hvenær framhaldssala skuli fara fram.

Framhaldssala: Framhaldssala fer fram innan 4 vikna frá byrjun uppboðs og er lokastig nauðunarsölu. Hún fer fram í húsinu sjálfu sem bjóða á upp. Sýslumaður leitar eftir boðum í eignina þrisvar sinnum og er eignin venjulega slegin hæstbjóðanda.

 

Réttindi gerðarþolans:  

Meginreglan er sú að sem kaupir fasteign á uppboði á rétt til umráða yfir henni og til að fá hana afhenta við samþykki á boði hans í eignina. Frá þessu eru hins vegar undantekningar.

Árið 2010 var gerð sú breyting á lögum um nauðungarsölu að gerðarþoli, sem býr í húsnæði sem selt er nauðungarsölu, nýtur réttar til þess að halda notum af eigninni í allt að 6 mánuði frá samþykki boðs.  Við sérstakar aðstæður, t.d. þegar um er að ræða langvarandi veikindi gerðarþola eða annara heimilismanna, eða skólagöngu barna sem búa í eigninni, þá má lengja þennan tíma, en þó að hámarki upp í 12 mánuði.

Gerðarþoli verður að tilkynna sýslumanni hvort hann vilji vera áfram í eigninni í síðasta lagi þegar framhald uppboð hefst (stig 3 að framan). Sýslumanni ber að taka afstöðu til þeirrar óskar og ákveða lengd afnotatímans áður en að byrjað er að leita boða í eignina.

Gerðarþoli skal greiða kaupanda eignarinnar hæfilega leigu fyrir afnotin af eigninni. Sýslumaður metur hvað telst vera hæfileg leiga og hún skal greidd fyrirfram fyrir einn mánuð í senn.

Að þessum reglum frátöldum, þá geta aðilar að sjálfsögðu samið sín á milli um afnot af eigninni. Mörg dæmi eru t.d. um að bankar, sem eignast hafa íbúðir við nauðungarsölu, hafa samið um afnot og leigu við gerðarþola. Vilji gerðarþolar gera slíka samninga er full ástæða til að þeir nefni það tímanlega við uppboðskaupendur.

 

Húsaleigubætur:

Um réttinn til húsaleigubóta gilda ákvæði laga um húsaleigubætur nr. 138/1997.

Það er skilyrði fyrir greiðslu húsaleigubóta að það liggi fyrir skriflegur leigusamningur sem hefur verið þinglýst. Það er einnig skilyrði að leigusamningurinn sé til a.m.k. sex mánaða eða lengri tíma. 

Að uppfylltum þessum skilyrðum eiga þeir aðilar, sem leigja eignir sem seldar hafa verið á uppboði, sama rétt á húsaleigubótum og aðrir leigjendur.

Það er mjög mikilvægt að aðilar skili inn umsókn um húsaleigubætur ásamt fylgigögnum til viðkomandi sveitarfélags eins fljótt og kostur er, þar sem húsaleigubætur eru ekki greiddar aftur í tímann.  

Spurning: 

Hver ber ábyrgð á uppboði, er það sýslumaður eða er það kröfuhafi sem fer fram á uppboð?

 

 Hjördís:

Sýslumenn og löglærðir fulltrúar þeirra fara með framkvæmd nauðungarsölu og skulu gera það í samræmi við lög um nauðungarsölu nr. 90/1991.  Þeir bera því ábyrgð á því að nauðungarsalan fari fram í samræmi við lög.

 

 

Fyrst birt 04.06.14.


Nýjast


Meira:

Sjรก yfirlit yfir svรถr Arion banki, 31.Jan.2017

Ekkja vissi ekki um séreignarsparnaðinn

Lesandi velti fyrir sér hvaða lög gilda um að senda yfirlit yfir séreignarsparnað og sagðist viðkomandi vita dæmi þess að kona látins manns, hefði ekkert vitað um séreignarsparnað mannsins síns sáluga. Arion banki tók að sér að svara þessari fyrirspurn og benti á lög um lífeyrissjóði. Þar... Meira

Sjรก yfirlit yfir svรถr Landssamtök lífeyrissjóða, 18.Jan.2017

Um rétt barna til lífeyris eftir fráfall foreldris

Börn sjóðfélaga lífeyrissjóða eiga rétt á barnalífeyri til 18 ára aldurs og lengur hjá sumum sjóðum. Þetta kemur fram í svari frá Landsamtökum lífeyrissjóða við spurningu frá lesanda. Í svarinu segir jafnframt að hafi sjóðfélagi átt séreignarsparnað, fellur hann til erfingja og skiptist á... Meira


Sjรก yfirlit yfir svรถr Landssamband lífeyrissjóða, 16.Mar.2016

Hvenær má byrja að taka út lífeyri? (Athugið vel hvort sjóðir gefi upp réttar upplýsingar)

Lesandi hafði samband við lífeyrissjóð og spurði hvenær hægt væri að byrja að taka út lífeyrisgreiðslur. Hann fékk þau svör að það væri við 65 ára aldurinn. Viðkomandi skoðaði síðan samþykktirnar hjá tilteknum lífeyrissjóði og sá að þar stendur að sjóðsfélagar mega byrja lífeyristöku 62 ára... Meira

Sjรก yfirlit yfir svรถr Lífeyrisjóður verslunarmanna, 07.Sep.2015

Mega lífeyrissjóðir starfrækja banka eða sparisjóð?

Um starfsemi lífeyrissjóða er hægt að lesa í lögum. Lögin mæla fyrir um hve mikil réttindi sjóðunum ber að lágmarki að veita fyrir greidd iðgjöld og hvernig sjóðunum er heimilt að fjárfesta.  Hér veltir lesandi fyrir sér hvort að lífeyrissjóðir mega starfsrækja banka eða sparisjóð.... Meira


Sjรก yfirlit yfir svรถr Lífeyrisjóður verslunarmanna, 10.Jun.2015

Stjórnarmenn í lífeyrissjóðum í 6-16 ár, karlmenn lengur en konur

Í svörum lífeyrissjóðanna má sjá að þeir sem hafa setið hvað lengst í stjórnum sjóðanna, hafa setið í stjórn í 6-16 ár. Þannig hefur Þorbjörn Guðmundsson setið í stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins frá árinu 1999. Í stjórn LSR hefur  Gunnar Björnsson setið frá árinu 2000. Konráð Alfreðsson og... Meira

Sjรก yfirlit yfir svรถr Spyr.is, 18.May.2015

Hver er bakgrunnur stjórnarmanna lífeyrissjóða? ,,Google" virkar best

Það er alls ekki svo, að almenningur geti með einföldum hætti áttað sig á því hverjir sitja í stjórnum lífeyrissjóða og hverjir ekki. Upplýsingagjöf lífeyrissjóðanna er í öllum tilfellum til staðar, en deila má um það hversu mikið upplýsingagildi uppgefnar upplýsingar hafa. Þannig er það... Meira

Svör


Nýjast

Varnir í byggðum vegna bráðnun jökla

Lesandi veltir fyrir sér þær niðurstöður vísindarannsókna sem benda til þess að yfirborð sjávar muni hækka... Meira


Um 2300 bifreiðar ótryggðar

Samkvæmt skrám Samgöngustofu voru tæplega 2300 bifreiðar ótryggðar í lok janúar, en fyrr í þessum mánuði... Meira


Hvað kostar að fá að sýna kvikmynd eða sjónvarpsþátt?

Það er engin almenn verðskrá til fyrir sýningarétt á kvikmyndum eða sjónvarpsefni en almennt eru rétthafar þeir... Meira


Hvað kostar að fara í gjaldþrot?

Hin svokallaða ,,skiptatrygging” kostar kr.250.000 en hún er greidd til tryggingar áður en ráðist er í... Meira


Klippt af 1.917 bifreiðum árið 2016

Á höfuðborgarsvæðinu voru skráningarmerki klippt af 1.917 ökutækjum. Í flestum tilfellum er skýringin sú að... Meira


Þingmenn mega sinna öðrum störfum

Svo lengi sem launagreiðslur nema ekki hærri tölu en 50% fyrir það starf sem þingmaður vill sinna, til viðbótar... Meira


Hæsta fasteignatilboði ekki alltaf tekið

Það er ekki sjálfgefið að hæsta tilboði í fasteign sé alltaf tekið því tilboð eru oft gerð með fyrirvörum, til... Meira


Upphæð til viðmiðunar: Skattfrjálsar gjafir?

Spyr.is hefur nokkrum sinnum fengið fyrirspurnir um, hvaða viðmið er hægt að miða við varðandi verðmæti gjafa... Meira


Ekkja vissi ekki um séreignarsparnaðinn

Lesandi velti fyrir sér hvaða lög gilda um að senda yfirlit yfir séreignarsparnað og sagðist viðkomandi vita... Meira


67 ára en engin gleraugu?

Spyr.is fékk skemmtilega fyrirspurn frá 67 ára gömlum lesanda sem spurði hvers vegna hann þyrfti ekki að nota... Meira


Upplýsingar um skaðabætur til sjúklinga ekki til

Lesandi sendi fyrirspurn og spurði hvort ríkið eða LHS hefði þurft að greiða skaðabætur til sjúklinga eða... Meira


Getur makalífeyrir látins maka skert aðrar greiðslur?

Lesandi velti því fyrir sér hvort lífeyrir eftir látinn maka, gætu orðið til þess að örorkubætur viðkomandi... Meira


Um rétt barna til lífeyris eftir fráfall foreldris

Börn sjóðfélaga lífeyrissjóða eiga rétt á barnalífeyri til 18 ára aldurs og lengur hjá sumum sjóðum. Þetta... Meira


Fasteigna- og húseigendamál: Hvað þarftu vita?

Það er að mörgu að huga við fasteignakaup en eins hafa lesendur Spyr.is verið iðnir við að senda inn spurningar... Meira


Erfðamálin: Spurt og svarað

Margar fyrirspurnir hafa borist Spyr.is um erfðamál og má sjá helstu svargreinar með því að smella á síðu... Meira


Skerðing örorkubóta í kjölfar fráfalls maka

Allar tekjur hafa áhrif á útreikning greiðslna vegna örorkulífeyris segir í svari frá Tryggingastofnun við... Meira


Draumráðning: Snjóflóð

Konu dreymdi að hún heyrir miklar drunur fyrir utan húsið hjá sér. Sér hún þá hvarþað kemur snjóflóð niður... Meira


Draumráðning: Peningar

Dreymdandann dreymdi að hann væri að tína upp 100 kr. mynt úr frostkrapa og þurfti að sparka upp frostkrapa til... Meira


Skerðast örorkubætur við fenginn arf?

Lesandi velti því fyrir sér hvort örorkubætur myndu skerðast, ef einstaklingur fær fasteign í arf, sem síðan er... Meira


Draumráðning: Ræktin

Konu dreymdi að hún fór í ræktina með vinkonu sinni. Vinkonunni gekk mjög vel að æfa en dreymandinn átti í... Meira


Varnir í byggðum vegna bráðnun jökla

Lesandi veltir fyrir sér þær niðurstöður vísindarannsókna sem benda til þess að yfirborð sjávar muni hækka... Meira


Um 2300 bifreiðar ótryggðar

Samkvæmt skrám Samgöngustofu voru tæplega 2300 bifreiðar ótryggðar í lok janúar, en fyrr í þessum mánuði... Meira


Hvað kostar að fá að sýna kvikmynd eða sjónvarpsþátt?

Það er engin almenn verðskrá til fyrir sýningarétt á kvikmyndum eða sjónvarpsefni en almennt eru rétthafar þeir... Meira


Hvað kostar að fara í gjaldþrot?

Hin svokallaða ,,skiptatrygging” kostar kr.250.000 en hún er greidd til tryggingar áður en ráðist er í... Meira


Klippt af 1.917 bifreiðum árið 2016

Á höfuðborgarsvæðinu voru skráningarmerki klippt af 1.917 ökutækjum. Í flestum tilfellum er skýringin sú að... Meira


Þingmenn mega sinna öðrum störfum

Svo lengi sem launagreiðslur nema ekki hærri tölu en 50% fyrir það starf sem þingmaður vill sinna, til viðbótar... Meira


Hæsta fasteignatilboði ekki alltaf tekið

Það er ekki sjálfgefið að hæsta tilboði í fasteign sé alltaf tekið því tilboð eru oft gerð með fyrirvörum, til... Meira


Upphæð til viðmiðunar: Skattfrjálsar gjafir?

Spyr.is hefur nokkrum sinnum fengið fyrirspurnir um, hvaða viðmið er hægt að miða við varðandi verðmæti gjafa... Meira


Ekkja vissi ekki um séreignarsparnaðinn

Lesandi velti fyrir sér hvaða lög gilda um að senda yfirlit yfir séreignarsparnað og sagðist viðkomandi vita... Meira


67 ára en engin gleraugu?

Spyr.is fékk skemmtilega fyrirspurn frá 67 ára gömlum lesanda sem spurði hvers vegna hann þyrfti ekki að nota... Meira


Upplýsingar um skaðabætur til sjúklinga ekki til

Lesandi sendi fyrirspurn og spurði hvort ríkið eða LHS hefði þurft að greiða skaðabætur til sjúklinga eða... Meira


Getur makalífeyrir látins maka skert aðrar greiðslur?

Lesandi velti því fyrir sér hvort lífeyrir eftir látinn maka, gætu orðið til þess að örorkubætur viðkomandi... Meira